SOL DE SOLFA. Objectius

  • Transmetre als alumnes uns coneixements musicals que els permetin gaudir plenament de la música ja sigui com a intèrprets o com a públic.
  • Treballar prioritàriament l'expressivitat i estimular la creativitat de l'alumne.
  • Potenciar el fet de interpretar música col.lectivament, tant a nivell instrumental com vocal.
  • Garantir als alumnes una educació de qualitat que els permeti, si ho desitgen, accedir a estudis professionals o superiors.