SOL DE SOLFA. El cant i la veu

Qui canta els seus mals espanta... i que n'és de cert.

La veu és la nostra eina més important per comunicar-nos i la nostra parla és un reflexe de molts aspectes de la persona. Per aixó a Sol de Solfa creiem que és molt important saber tenir cura de la veu i aprendre a cantar. Tothom que té unes cordes vocals sanes té capacitat per aprendre a cantar.

El cant coral, és una assignatura gratuïta que oferim, en col.laboració amb la Coral Saba Nova, tots els divendres de 6h a 7h de la tarda.

També en les classes de llenguatge musical, sobretot en els primers cursos, volem incidir especialment en el treball de la veu com a instrument expressiu. Si aprenem a cantar i frassejar correctament també ens serà més fàcil cantar i comunicar-nos a través de qualsevol instrument.

Les classes de cant

Una bona tècnica és aquella que ens permet gaudir del nostre instrument, la veu, sense cansar-nos i ens perment cantar de manera expressiva, aprofitant al màxim totes les possibilitats tímbriques que ens ofereix el nostre instrument. Cada veu és única i per aprendre a cantar només cal tenir unes cordes sanes i no tenir problemes greus d'audició.

En les classes de cant treballem la tècnica amb diferents tipus d'exercicis, adaptats a les característiques i necessitats de cada alumne. Els exercicis tècnics estàn destinats a obtenir un bon control de l'aire, una actitud postural adequada i el funcionament correcte de tota la musculatura implicada en la fonació.

És importantíssim per mantenir la salut de la veu, coneixer bé l'instrument i escollir acuradament el que cantarem. Segons les característiques de cada veu, escollim el repertori més adequat a cada moment de l'aprenentatge tenint en compte les preferències de l'alumne. Cantar massa greu o massa agut, forçant la veu o imitant segons quins cantants pot ser molt perjudicial i fins i tot provocar lesions al nostre instrument. Hem d'aprendre a coneixer la nostra veu, les nostres possibilitats i les nostres limitacions. Cal estimar i cuidar el nostre propi instrument. L'expressivitat i la intenció emotiva ens ajudaran a que la veu sigui fluïda, surgeixi d'una necessitat de comunicació.

Per completar la formació, periòdicament, organitzem alguna Master-class de cant a càrrec de cantants de reconeguda trajectòria. Aquest any hauran passat per per l'escola: Begoña Alberdi, Francesca Roig, Carles Chausson i Isabel Penagos.