SOL DE SOLFA. Activitats

La motivació és el que ens fa avançar i millorar en tots els aspectes de la nostra vida. Per fomentar l'entusiasme i les ganes de treballar en els alumnes, ja siguin nens o adults, oferim una sèrie d'activitats al llarg del curs.

Els recitals dins o fora de l'Escola. Actuar davant un públic, conegut o no, és un repte per a qualsevol músic o aprenent. Aprendre a fer música o cantar en un escenari és un aprenentatge indispensable per a qualsevol músic i molt útil per a totes les persones. Veure com reaccionem davant la tensió i com podem aprendre a controlar aquest tipus de situacions ens pot ser útil en molts aspectes de la nostra vida.

Les activitats conjuntes: Master class, el cant coral, els combos o conjunts instrumentals, intercanvis amb altres escoles de música. Totes aquestes activitats fomenten la relació entre els alumnes i enriqueixen la seva formació.